SDF joints stabilized дистрибутори

logo изохим

 

ИЗОХИМ

София 1517бул. Владимир Вазов 39 тел.: 02 417 32 61 info@bostik-izohim.com

Генади Граматски –представител за София и Югозападна България, Моб: 0892 249 829 

Динко Иванов  – представител за Южна България, Моб: 0892 290 602