Услуги

Принцип на стабилизация youtube play

Продукта и метода се отнасят до възстановяване на вертикалната стабилност на бетонни подови покрития в зоната на дилатационна фуга,прехвърляне на вертикалните натоварвания породени от движения на техника между две и четири съседни плочи разделени от дилатационни фуги.
Стабилизиране на цели бетонни полета разделени с привидни фуги; Също така и до метод за възстановяване на вече разрушени бетонни участъци следствие на нестабилна земна основа в съчетание с допълнителна обработка на разрушените участъци.

Причина за проблемите които възникват са последствие на не добре уплътнената земна или насипна основа под пода. Изграждането на големи покрити конструкции(халета) засушават почвата което води до нейното потъване,което също е предпоставка за проблеми в зоните на фугите.
Също така в зоните на сряза се наблюдава т.н. кърлинг ефект или ефекта на повдигане поради съсъхващите процеси в прясно положените бетони.Характерна черта за проблемна фуга се изразява по време на преминаване на мотокар от едната страна на плочата към срещуположната,натоварена плоча леко потъва следствие на не уплътнената основа,колелата се удрят в насрещния ръб,по тази причина дефектират както възли от мотокара следствие на вибрации така и самите колела. Бетона в зоната на фугата се чупи и започва да се разрушава като повишава запрашеността в помещенията. Също така ремонта и репарацията чрез надграждане с нови покрития ще са без успех при нестабилизирана съществуваща плоча.

 

 

Нашите стабилизатори за дилатациони фуги са проектирани да работят при най-високите нива на натоварване от трафик, също така са резистентни към излагане на замърсявания от най различен характер като, масла,разредители,запалителни течности,соли прилагани против заледяване.Тяхната изключителна издръжливост и лесно обслужване ги прави най-рентабилния избор в дългосрочен план.


преди/след стабилизиране с SDF™ стабилизатора

Пропадане преди стабилизиране.


Алтернативи

Разбира се съществуват методи за ремонт на тези участъци на които ще се спрем в следващите редове:

Широко използван метод е двустранното прорязване на фугата,оформяне на нов канал,запълване на същия с високо якостни циментови или епоксидни покрития и копиране на фугата.Метода е сравнително бюджетен вариант и е подходящ в случаите в които имаме стабилна основа под фугата,нямаме провисване на плочите,не се усещат вибрации при преминаване в зоната на фугата.В зависимост от използваните материали трафика може да се възстанови в рамките на 3-10 дни необходими за набиране на максимална якост на сместа,съществуват и иновативни материали които позволяват трафик в рамките след 5-8 часа.

Друг метод е инжектирането на двукомпонентни смоли в зоната на фугата под бетона.Съществен недостатък при инжектирането е непредвидимостта на разходите,тъй като не може да се уточни количеството смола необходимо за инжектиране при неясен обем нестабилна и пориозна почва под бетона.Също така дълготрайността на решението при положение че се инжектира във вече нестабилна основа.Разбира се съществуват и други продукти предлагани на пазара за запълване на фугата като еластични такива,но те не са приложими при разглеждания проблем и няма да се спираме на тях.

                                                                             Решение

за реклама стабил

Стабилизатор на дилатационни фуги SDF joints stabilized™

Стабилизатора представлява метален цилиндър,който се вгражда чрез пробиване на цилиндричен отвор в зоната на фугата през определени надлъжни разстояния в зависимост от нейната дължина,очаквано натоварване и състоянието на бетона,като отвора заема еднакво пространство от двете срещуположни плочи.След вграждане посредством натягане на специален механизъм цилиндъра увеличава диаметъра си равномерно.По този начин се оказва значително хоризонтално усилие върху двете срещуположни плочи и цилиндъра прехвърля вертикалното натоварване равномерно между тях.

Хоризонталното движение на четирите полукръга съставляващи стабилизатора се запазва,с което се дава възможност линейните хоризонтални движения предизвикани от температурни разширения и свивания да се запазят за нормалното функциониране на пода.

В стабилизатора е вграден електронен модул за самостоятелна диагностика и следене на зададените прагове на дилатационите движения,позволяващ визуално алармиране при наличие на гранични стойности за разтегливост или свиване,което допринася за избягване на извънгаранционни последици,налична е доживотна гаранция.


Стабилизатора както и начина на стабилизиране са резултат на многобройни тестове проведени в най модерни научни лаборатории както и двугодишни изпитания на“терен“.

За реализирани обети вижте тук :

site2


   SDF joits stabilized ™

Стабилизатор на дилатационни фуги – PATENT PEND.