Гаранция

Уверяваме Ви в качеството на продукта си като издаваме 3 годишна гаранция, въпреки това постоянно влагаме допълнителни усилия. за да бъдем сигурни в надеждното функциониране на стабилизатора извън обхвата на гаранционния период.

В тази връзка имате възможност след регистрация на SDF™ стабилизатора да валидираме 10 годишна удължена гаранция.


Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените системи или продукт, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

-на интернет-страницата ни www.stabilizirai.com, като използвате бутона „Регистрация от краен клиент„;

-чрез обаждане на Дъглас България фирмен телефон 060166640;

-да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте листа за контакти).

ВАЖНО ! Регистрацията се извършва в срок до 30 календарни от началото на изпълнението на монтажа.С регистрацията, Получателят на гаранцията се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 години),което е обвързано със следните условия:Чрез регистрация на продукта , Получателят на гаранцията поражда ангажимент към Дъглас България ЕООД за последващи действия по мониторинг на гаранционния процес.Условия са посочени в договора за монтаж.


влагаме допълнителни усилия, за да бъдем сигурни в надеждното функциониране на стабилизатора извън обхвата на гаранционния период

Преди / След стабилизиране на дилатационна фуга.

Момент от изпитванията.

 


 


Референции обекти 2016 год.